Bernadetteschool en 2Pinguïns in één gebouw!!

 

Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (bso) een samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen. 2Samen biedt al 70 jaar professionele kinderopvang in Den Haag, sinds 2007 in Monster en sinds 2012 ook in Naaldwijk. 2Pinguïns is de bso van 2Samen bij onze school. Er komen dagelijks maximaal 40 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De jongere kinderen worden van school opgehaald door de pedagogisch medewerkers van 2Samen, de oudere kinderen komen zelf naar 2Pinguïns toe.

Wij vinden het belangrijk dat wij uw kind ook na school een goede en leuke tijd kunnen bieden!De school is uit, tijd voor ontspanning. Een veilige plek en gezelligheid bieden als alternatief voor de thuissituatie, daar staan we voor . Een luisterend oor, een kopje thee of water met fruit en gezellig samen eten, lezen, spelen, knutselen, huiswerk maken, computeren, bewegen, lekker buiten ravotten, het zijn onderdelen die vanzelfsprekend zijn bij de buitenschoolse opvang van 2Pinguïns.

2Samen heeft ook KICKs. Dit interne evenementenbureau biedt bruisende en uitdagende activiteiten aan voor kinderen van de bso. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten gegeven, op de bso zelf of bijvoorbeeld in een sporthal of buiten. Ook in vakanties organiseert KICKs verschillende activiteiten waaronder sporttoernooien voor alle bso-locaties. Op de website van 2samen, www.2samen.nl vindt u meer informatie over KICKs

Het hoofdkantoor van Kinderopvang 2Samen is gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 70 in Den Haag. 2Samen is bereikbaar via telefoon: 070-3385500 of via e-mail: info@2samen.nl. Meer informatie treft u op de website: www.2samen.nl.
U bent altijd van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen bij 2Pinguïns op de Gouwe 8! Daarvoor kunt u een afspraak maken op 0174-210762 en vragen naar Mariska Barendse. (Klik hier voor de website van 2Pinguïns.)