Huiswerk op de Bernadetteschool

Hieronder staan de belangrijkste punten van het huiswerkbeleid van onze school beschreven.

Waarom krijgen de kinderen bij ons op school huiswerk?

We vinden het zinvol om de leerlingen kennis te laten maken met huiswerk omdat:
- huiswerk de zelfstandigheid van de kinderen bevordert;
- er sprake is van een positieve beïnvloeding van het leerresultaat;
- we kinderen daarmee voorbereiden op het voortgezet onderwijs;
- ouders ook op deze manier betrokken kunnen worden bij de school en het werk van hun kind;

In welke klassen krijgen de kinderen huiswerk?

Het "echte" huiswerk begint in groep 6. In de groepen 4 en 5 oefenen de kinderen de tafels en de dicteewoordjes thuis.

Voor welke vakken krijgen de kinderen huiswerk?

We kunnen het huiswerk verdelen in structureel of incidenteel werk:

Onder het structurele huiswerk valt:
- Maakwerk, denk hierbij aan reken- of taalwerk.
- Leerwerk, dit zijn toetsen voor bv. aardrijkskunde, geschiedenis of natuur.

Het incidentele huiswerk bevat onder meer:
- Voorbereiding voor een boeken- of nieuwspraatje, iets meenemen voor een les of een werkstukje (af)maken.
- Ook contractwerk wat op school niet klaar was, wordt thuis afgemaakt.
- Een werkje inhalen als uw kind ziek is geweest.

Wat kunt u verwachten van de school?

- De kinderen krijgen duidelijke instructies over hun huiswerk.
- De leerkrachten staan altijd open voor een gesprek met de ouders.
- De leerkrachten informeren de ouders als er problemen zijn met het huiswerk maken. 

Wat verwachten wij als school van de ouders?

- Interesse tonen in het huiswerk van uw kind.
- Voldoende tijd bieden om huiswerk te maken.
- Een geschikt plekje in huis creëren.
- Indien nodig, helpen bij het huiswerk.
- In de gaten houden hoeveel tijd het kind met huiswerk bezig is.
- De leerkracht op de hoogte brengen als uw kind het huiswerk een keertje niet heeft kunnen maken.