Schoolregels   

Natuurlijk zijn er op onze school regels en afspraken. Deze nemen een belangrijke plaats in. Als we ze met z'n allen naleven, kunnen we prettig samen leven en werken. De regels hebben vooral te maken met de wijze waarop we met elkaar omgaan.

Op de Bernadetteschool hebben we met alle kinderen vijf basisregels afgesproken. Ze zijn zo belangrijk dat we ze 'onze grondwet' noemen. Ze gelden voor iedereen: voor de leerkrachten, voor de ouders en voor de kinderen. Dit is onze grondwet:
1. We vinden iedereen even belangrijk.
2. We zijn aardig voor elkaar.
3. We helpen elkaar.
4. We zijn respectvol en beleefd.
5. We spelen en werken volgens de afgesproken regels.

          
In elke klas zijn er ook een aantal regels. Die vertellen over wat wel en wat niet mag. Ieder moet zich daaraan houden, net zoals dat bij verkeersregels is. We spelen en werken volgens die afgesproken regels. 

Er zijn ook afspraken. Die zijn bedacht door de leerkracht en de kinderen samen. We zetten er onze handtekening onder. Daarmee beloven we elkaar om te gaan doen wat er in die afspraak staat.