Een veilige school

Op de Bernadetteschool vinden we het van groot belang dat de kinderen zich op school thuis voelen. We streven naar een prettige, ontspannen en open sfeer waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich goed voelen. We willen dat alle kinderen zich gerespecteerd voelen ongeacht capaciteiten, vaardigheden en achtergrond. Een dergelijke werksfeer, ook wel pedagogisch klimaat genoemd, vormt de basisvoorwaarde voor het bereiken van goede onderwijsleerresultaten en een positieve sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Belangrijk element van het pedagogisch klimaat is voor ons het creëren van een gevoel van veiligheid en geborgenheid. We werken dagelijks preventief aan het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat door samen met de kinderen te praten over wenselijk en niet wenselijk gedrag. We gebruiken de methode 'Amigo' als leidraad door de school heen voor het ontwikkelen van sociale competenties.

Maar zoals op elke school kan pesten bij ons op school ook voorkomen. Daar sluiten we onze ogen niet voor en we pakken dit serieus aan. We maken gebruik van een pestprotocol  als één van de bouwstenen van het pedagogisch klimaat. De opzet is  preventief van aard. Daarnaast wordt pestproblematiek volgens een helder omschreven aanpak bestreden. 

Kinderen maken erg veel gebruik van internet en hebben vaak ook al een mobiele telefoon. Een groot deel van hun leven speelt zich tegenwoordig online af. Dit betekent ook dat naast ‘gewoon’ pesten ook digitaal pesten kan voorkomen: pesten, treiteren of intimideren via e-mail, chat, instant messaging, mobiele telefoons of andere digitale hulpmiddelen. Ook daartegen treden we op. De leerlingen krijgen tips hoe ze moeten omgaan met deze zaken.