Computeronderwijs

De Bernadetteschool staat voor onderwijs uit de 21e eeuw. We proberen "up-to-date" te blijven en vervullen daarbij een voortrekkersrol. ICT wordt als middel ingezet binnen ons lesprogramma. Ons uitgangspunt is dat het gebruik van ICT meerwaarde moet hebben voor de ontwikkeling van de kinderen.
De ontwikkelingen gaan razendsnel. Computers, tablets, digiborden en sociale media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. De wereld verandert. Het onderwijs verandert mee. Uitgevers ontwikkelen in hoog tempo educatieve apps en online lesmethodes naast de vertrouwde lessen op papier. Het werken met de computer past bij kinderen van deze tijd en het motiveert ze om te leren.  In de Bernadetteschool alleen al hangt er in elk lokaal een digibord. We hebben bij onze wereldoriëntatievakken aanvullende contracten afgesloten, zodat de leerkracht de lessen optimaal kan verrijken. In totaal zijn er meer dan 50 computers in de school aanwezig. Ook sluit onze software goed aan op de methodes die op onze school worden gebruikt. Waar mogelijk en nodig maken we gebruik van remediërende software. 

Ons computeronderwijs heeft drie doelen: 
- kinderen laten oefenen van de leerstof (ook remediërend of verdiepend);
- kinderen vertrouwd maken met de mogelijkheden van computers (tekstverwerken, presentaties e.d.);
- kinderen leren hoe via internet informatie beschikbaar kan komen en hoe daarmee om te gaan;
- omgaan met digitale communicatiemiddelen (e-mail).
Op onze school zijn ICT-leerlijnen vastgesteld, waardoor elk kind computervaardig wordt.
 
Om de leerlingen in voldoende mate voor te bereiden op het vervolg van hun onderwijscarrière krijgen zij in groep 7 een typecursus aangeboden, die afgesloten wordt met de uitreiking van een certificaat. De leerlingen van de hoogste groepen maken werkstukken op de computer en gebruiken bij de spreekbeurten de mogelijkheden van het digitale schoolbord en Powerpoint.

In de hogere groepen wordt aandacht besteed aan hoe kinderen informatie kunnen verzamelen. Internet speelt ook daarbij een belangrijke rol. "Zoeken" moet voor kinderen "vinden" worden en  dat wordt ook aangeleerd.  Helaas brengt het gebruik van ICT ook gevaren met zich mee. Internet heeft veel schadelijke pagina’s en kan leerlingen in contact brengen met ongewenste personen. In de lessen wordt de leerlingen geleerd hoe ze dit kunnen voorkomen en ook hoe ze hiermee moeten omgaan. Daarbij besteden we ook aandacht aan digitaal pesten. Het internetprotocol en de leergang "Diploma Veilig Internet" zijn daarbij belangrijke middelen.
Gelukkig staat er altijd nog een goede juf of meester voor de klas en die gaat ook niet weg. Dat is en blijft de basis van goed onderwijs. ICT is een uitstekend middel en dat willen we dan ook graag inzetten.

Op dit moment proberen we in een aantal groepen tablets en Chromebooks uit. Omdat onze school beschikt over een draadloos netwerk, kunnen de kinderen die overal gebruiken. In juli 2014 zijn we overgegaan op glasvezel waardoor internet nog sneller zal gaan werken. Steeds meer maken we gebruik van "programma's" die via internet werken. Zowel leerlingen als leerkrachten gaan steeds meer in de cloud werken.

Brochures voor thuis:
Download: Kinderen en online privacy, met 10 tips voor ouders, leerlingen en leerkrachten
Download: Leerzame apps en sites voor leerlingen van 6-8 jaar
Download: Creatieve apps en sites voor leerlingen van 7-12 jaar