Onze uitgangspunten

"De Bernadetteschool: voor een betere basis", dat is waar we voor gaan. We geven dat gestalte in de volgende uitgangspunten:

1. Kinderen leren optimaal in een veilige omgeving.

2. Kinderen werken met elkaar samen, ze leren van en aan elkaar.

3. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier.

4. Kinderen leren en werken in een uitdagende functionele leeromgeving door de leerkracht en de kinderen vormgegeven.

5. Kinderen worden door leerkrachten geholpen en begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling, uitgaande van de zone van de naaste ontwikkeling.

6. Kinderen werken zelfstandig aan hun taken.

7. We houden rekening met de basisbehoeften van kinderen.

8. Wij gaan uit van de wettelijk voorgeschreven en vastgestelde kerndoelen en de onderwijskundige kaders van de WSKO.

Wilt u meer lezen over onze uitgangspunten? U vindt ze hier uitgewerkt in ons schoolplan.