Passend onderwijs

Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.  In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en  Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar geven we passend onderwijs vorm.  In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur, WSKO vertegenwoordigd door Jos van der Ende.  Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op www.samenwerkingsverbandwestland.nl .