Pasen op de computer

Pasen komt er weer aan! Dat betekent: kuikentjes, eitjes, chocolade en... computeren! De kinderen van groep 5 hebben geleerd hoe ze 
een document kunnen maken in google docs. Hierin hebben zij geoefend met verschillende lettertypes, kleurtjes en nog veel meer. De opdracht was: je typt je naam van onder naar boven en bij iedere letter verzin je een zinnetje dat met Pasen/lente te maken heeft.
Eerst wat oefenen...

En oefenen...

Gelukt! Wat een leuk resultaat.

Knap gedaan!

Het leuke is, dat iedereen er thuis ook aan kan werken. Fijne Pasen allemaal!