De brandweer op bezoek

Jesse uit groep 7A heeft geregeld dat de brandweer op bezoek kwam. Hij heeft eerst zijn spreekbeurt gehouden over de brandweer en toen hij bij het onderdeel 'de brandweerauto' was, kwam er een echte brandweerauto het plein op rijden! We hebben uitleg gekregen over de vele materialen in een brandweerauto.

We hebben heel veel geleerd. Wist u bijvoorbeeld dat de brandweer binnen 8 minuten bij een brand moet zijn?