Tweetal coach in groep 7

Op onze school werken we regelmatig met cooperatief leren. Deze week hebben we tijdens de rekenles tweetal coach gedaan. Deze structuur houdt in dat de kinderen elkaar coachen. Leerling 1 vertelt hoe hij of zij de som oplost. Leerling 2 luistert aandachtig. Als Leerling 2 het ermee eens is, wordt het antwoord opgeschreven. Leerling 2 mag de ander coachen om tot het goede antwoord te komen. Daarna worden de rollen omgedraaid.

Er is heel hard gewerkt!