Inschrijven

Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien,  kunt u het beste een afspraak maken voor een rondleiding. Dit kan mondeling op school, per telefoon (0174-625562) of per e-mail bernadetteschool@wsko.eu
Voorafgaand aan de rondleiding zal de directeur, Leonie Pasman, u ontvangen. Zij zal u over de school vertellen en onderwijsinhoudelijke informatie geven.
Natuurlijk is uw kind hierbij van harte welkom.
Als u na de rondleiding besluit te kiezen voor de Bernadetteschool, dan krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. U kunt het aanmeldformulier ook downloaden via de link onderaan de tekst.

Dit schooljaar hebben we een aantal data vastgesteld voor rondleidingen:

Woensdag 6 september
Donderdag 12 oktober
Donderdag 16 november
Maandag 11 december
Donderdag 18 januari
Donderdag 15 februari
Donderdag 21 maart
Donderdag 25 april
Donderdag 6 juni
Donderdag 4 juli

Schooljaar 2024-2025:

Maandag 2 september
Dinsdag 1 oktober
Woensdag 6 november
Vrijdag 6 december
Maandag 17 februari
Dinsdag 25 maart
Woensdag 16 april
Donderdag 22 mei
Vrijdag 4 juni

De rondleidingen starten om 9.00 uur. Mochten deze datums niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de directeur om een andere afspraak te maken.

Aanmelding is mogelijk voor elk kind, waar u ook woont. Wij verzoeken u aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor groep 1 te doen rond hun tweede verjaardag, zodat wij een goede planning kunnen maken. U kunt uw kind op elk moment van het jaar aanmelden. U hoeft dus niet te wachten op een open dag.
Voor ouders waarvan de kinderen onze school al bezoeken is een verkorte procedure mogelijk. U geeft het aanmeldingsformulier aan de directie af. Aanmeldingsformulieren kunt u afhalen bij de directie of downloaden.

De belangstelling voor onze school is erg groot. De afgelopen jaren konden we ieder die zich aanmeldde plaatsen, mede door de ingebruikname van extra lokalen op de dependance.
Kom eens kennismaken!