TSO en BSO

Overblijven op school (TSO) 

Aanmelden
Voordat uw kind gebruik kan maken van de TSO dient hij/zij bij ons ingeschreven te zijn. Als u uw kind voor een vaste dag(en)wil aanmelden bij de TSO, stuur dan een mailtje naar bernadette.tso@hotmail.com. Als u de naam van uw kind en een telefoonnummer waarop u goed te bereiken bent aan ons doorgeeft, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor een intakegesprek. Pas nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden kunnen wij uw kind plaatsen.

Kosten
De kosten voor het overblijven bedragen €2,50 per keer. U koopt een strippenkaart (10, 20 of 50 strippen) die de hele schoolloopbaan van uw kind geldig is. Het bedrag zal via een automatische incasso van uw bankrekening worden afgeschreven. De strippenkaart blijft in handen van de TSO. Indien de strippenkaart vol is krijgt u hiervan per mail bericht. De volgende incassering zal dan spoedig plaatsvinden. Mocht u de volle strippenkaart in willen zien, dan is dat natuurlijk mogelijk.

Ouderhulp
Als uw kind(eren) overblijven wordt er van u als ouder ook wat verwacht. Blijft uw kind één keer per week over, dan moet een van de ouders één keer per jaar assisteren bij het overblijven. Blijft uw kind meerdere dagen over, dan wordt er verwacht dat u maximaal twee keer assisteert.

Inicidentele opvang
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan is dit mogelijk. U kunt uw kind hiervoor tot 21.00 uur de avond ervoor aanmelden via bernadette.tso@hotmail.com . Wilt u dan vermelden: de naam van uw kind(eren), in welke klas hij/zij zit en op welke dag (met datum) uw kind bij ons komt eten.

Afmelden                                    
Als uw kind (op een vaste dag) een keer niet naar de TSO komt, dient u uw kind tijdig af te melden tot 21.00 uur de avond ervoor. U kunt ons een mail sturen waarop u doorgeeft dat uw kind geen gebruik maakt van de TSO. Doet u dit vóór 21.00 uur, worden er geen kosten berekend. Als uw kind ziek is, stuur dan mailtje naar bovenstaand adres.

 

 

Oudercontact
Via de website van de school blijft u ook op de hoogte van het reilen en zeilen bij de TSO.
Als zich onverhoopt problemen voordoen rondom een leerling zal de TSO-coördinator contact opnemen met de leerkracht van het kind. Indien nodig wordt er ook contact met de ouders opgenomen. Als u zelf vragen of opmerkingen heeft, kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag terecht bij de TSO-coördinator, Lisanne Barendrecht.

Heeft u interesse om als overblijfouder mee te helpen het overblijven voor de kinderen van onze school veilig en gezellig te maken…. Wij horen het graag! Meer informatie hierover kunt u krijgen bij Lisanne Barendrecht. Stuur even een mailtje naar bernadette.tso@hotmail.com en Lisanne neemt zo spoedig mogelijk contact met U op!

Na- en voorschoolse opvang (BSO)

De kinderen van de Bernadetteschool kunnen gebruik maken van verschillende organisaties voor buitenschoolse opvang. De twee organisaties die in Naaldwijk werkzaam zijn, zijn 2samen en Kwest. Na schooltijd worden de kinderen opgehaald door pedagogisch medewerkers van 2samen of Kwest.

Kinderopvang 2samen

Stichting Kwest