Continurooster en BSO

Continurooster 

Alle kinderen eten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school, samen met hun leerkracht. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee.
Voor of na de lunch spelen de kinderen buiten onder begeleiding van pedagogisch medewerkers.
De kosten voor het continurooster bedragen €95 per kind per schooljaar.

 Schooltijden

Hoofdgebouw:
Maandag: 8.30 – 14.30 uur 
Dinsdag: 8.30 – 14.30 uur 
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur 
Donderdag: 8.30 – 14.30 uur 
Vrijdag: 8.30 – 14.30 uur

Dependance:

Maandag: 8.15 – 14.15 uur
Dinsdag:  8.15 – 14.15 uur
Woensdag: 8.15 – 12.15 uur
Donderdag: 8.15 – 14.15 uur
Vrijdag: 8.15 – 14.15 uur

Na- en voorschoolse opvang (BSO)

De kinderen van de Bernadetteschool kunnen gebruik maken van verschillende organisaties voor buitenschoolse opvang. De twee organisaties die in Naaldwijk werkzaam zijn, zijn 2samen en Kwest. Na schooltijd worden de kinderen opgehaald door pedagogisch medewerkers van 2samen of Kwest.

Kinderopvang 2samen

Stichting Kwest

Kinderopvang ZON