Groep 3

Welkom op de bladzijde van groep 3. De stap naar groep 3 wordt niet alleen door de kinderen maar ook door ouders als groot ervaren. Wij zijn ons hier bewust van en proberen deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In groep 3 zijn wij voornamelijk bezig met het leren lezen, rekenen en schrijven. Met de aanvankelijk leesmethode Lijn 3 leggen we een stevige basis voor goed leren lezen. De letter staat centraal, kinderen ontdekken de wereld, we lezen samen. Er wordt instructie gegeven op 3 niveaus. Het samen leren lezen vinden wij belangrijk en er is expliciete aandacht voor spelling en woordenschat.

Met behulp van de methode Getal en Ruimte bieden wij het rekenonderwijs aan. Aan het eind van groep 3 kunnen de kinderen de getallen t/m 50 plaatsen tussen de juiste tientallen, tellen met sprongen van tien en huppen van 1, optellen, aftrekken en splitsen t/m 20. Ook meten, tijd, verhoudingen en geld komen aan de orde.

In de middag staat het spelenderwijs leren centraal. Dit doen wij door middel van circuit en hoekenwerk. In het circuit bieden wij onderdelen aan zoals lezen, spelling, rekenen, handvaardigheid, ICT en werken met constructiemateriaal aansluitend bij de belevingswereld van het kind. Bij het hoekenwerk, werken wij groepsdoorbroken met de andere groep 3 hierbij staat het spel centraal.

De kinderen krijgen 2 keer per week gym van een vakdocent.

Gedurende de dag doen we veel aan bewegend leren. Een keer in drie weken geeft een muziekdocent muziekles in de klas.

En natuurlijk maken wij tijd om met de twee groepen 3 buiten te spelen.

Voor de kinderen

MOO

Een aantal kinderen werkt met "Bouw!" Inloggen kan via de link.

BOUW!