Groep 4

Taal

Voor taal en spelling gebruiken we de methode "Taal actief". De kinderen werken aan de hand van tien thema’s, die steeds vier weken duren. Deze methode bevat ook een uitgebreid assortiment aan woordenschatlessen die buiten de reguliere taallessen aan de orde komen. We geven deze woorden ook mee naar huis zodat ze geoefend kunnen worden. Verder werken we met het computerprogramma "Lezen in beeld" om de woordenschat verder uit te breiden.

Spelling

Bij taal hoort ook het onderdeel spelling. We werken hierbij eveneens vier weken vanuit hetzelfde thema als bij de taalmethode het geval is.
In de vierde week sluiten de kinderen het thema af met een woorden- en een zinnendictee om te controleren of de kinderen de stof goed beheersen. Aan de hand van de resultaten van de dictees krijgen de kinderen extra instructie of verrijking.

Rekenen

Voor de rekenlessen gebruiken we de methode "Getal en Ruimte Junior". Deze methode werkt met een stapsgewijze opbouw: instructie – oefenen – toetsen – herhalen. Een belangrijk onderdeel in groep 4 is het aanleren van de keersommen. Behalve dat, behandelen we heel veel meer. Voorbeelden hiervan zijn: meten, klokken, rekenen met geld en plus en min tot 100.

Aan bod komen dit jaar onder andere de volgende onderdelen:

  • sommen t/m 100
  • oriëntatie boven de 100
  • verhaaltjessommen
  • de tafels 1 t/m 10 
  • gebruik maken van verschillende maten zoals kilogram, liter en meter
  • klokkijken (zowel analoog als digitaal) en tijdsduur
  • rekenen met geld tot €100,-
  • oriënteren in de ruimte met behulp van plattegronden en kaarten

De tafels

De tafels zijn erg belangrijk dit jaar! Aan het einde van het jaar moeten de kinderen de tafels 1 t/m 10 op volgorde en door elkaar weten én kunnen ze hiervan ook de deeltafels toepassen.
De tafelsommen vlot door elkaar kennen is onmisbaar voor het verdere rekenonderwijs!

Schrijven

We werken in schriftjes van de methode "Klinkers". Deze methode gaat er vanuit dat de kinderen in groep 3 aan elkaar leren schrijven en in groep 4 de hoofdletters leren.

Lezen

 In groep 4 kunnen de kinderen al lezen en gaan we dit nog verder oefenen. We gebruiken de methode vloeiend en vlot, daarnaast lezen we op veel verschillende manieren: zelf, duo-lezen, toneellezen, rijtjes lezen, mandjes lezen.  Ook thuis lezen de kinderen en voor het beter leren lezen is ook voorlezen erg belangrijk.

Dagelijks lezen de kinderen boekjes uit de klassenbibliotheek.
Lezen leer je door te lezen! 10 minuten per dag is genoeg maar wel regelmatig!

Daarnaast doen we veel aan bewegend leren, muziek, drama, wereldverkenning, tekenen, handvaardigheid,  Engels en oefenen we sociale vaardigheden.

Voor de kinderen

MOO

Een aantal kinderen werkt met "Bouw!" Inloggen kan via de link.

BOUW!