Groep 4

Taal

Voor taal en spelling gebruiken we de methode "Taal actief". In deze methode staat differentiatie centraal. De kinderen werken aan de hand van tien thema’s, die steeds vier weken duren.
Deze methode bevat ook een uitgebreid assortiment aan woordenschatlessen die buiten de reguliere taallessen aan de orde komen. Verder werken we met het computerprogramma "Lezen in beeld" om de woordenschat verder uit te breiden. 

Spelling

Bij taal hoort ook het onderdeel spelling. We werken hierbij eveneens vier weken vanuit hetzelfde thema als bij de taalmethode het geval is.
In de vierde week sluiten de kinderen het thema af met een woorden- en een zinnendictee om te controleren of de kinderen de stof goed beheersen. Aan de hand van de resultaten van de dictees krijgen de kinderen extra instructie of verrijking.

Rekenen

Voor de rekenlessen gebruiken we de methode "Pluspunt". Deze methode werkt met een stapsgewijze opbouw: instructie – oefenen – toetsen – herhalen. Elk doel wordt gedurende twee blokken geoefend  Een blok bestaat uit 15 lessen en neemt ongeveer drie weken in beslag. Er zijn afwisselend leerkrachtgebonden lessen en lessen waarin de kinderen zelfstandig werken.

Aan bod komen dit jaar onder andere de volgende onderdelen:

  • sommen t/m 100
  • oriëntatie boven de 100
  • verhaaltjessommen
  • de tafels 1 t/m 6 en 10 en de bijbehorende deelsommen
  • gebruik maken van de maten kilogram en gram, meter en centimeter en temperatuur in graden Celsius
  • klokkijken (zowel analoog, eind groep 4 wordt er gestart met digitaal klokkijken) en tijdsduur
  • rekenen met geld tot €100,-
  • oriënteren in de ruimte met behulp van plattegronden en kaarten

De tafels

De tafels zijn erg belangrijk dit jaar! Aan het einde van het jaar moeten de kinderen de tafels 1 t/m 6 en 10 op volgorde en door elkaar weten én kunnen ze hiervan ook de deeltafels toepassen.
De tafelsommen vlot door elkaar kennen is onmisbaar voor het verdere rekenonderwijs!

Schrijven

We werken in schriftjes van de methode "Pennenstreken". Deze methode gaat er vanuit dat de kinderen in groep 3 aan elkaar leren schrijven en in groep 4 de hoofdletters leren.

Lezen

In groep 4 kunnen de kinderen al lezen en gaan we dit nog verder oefenen. We lezen op veel verschillende manieren: zelf, duolezen, toneellezen, rijtjes lezen, mandjes lezen. Ook thuis lezen de kinderen en voor het beter leren lezen is ook voorlezen erg belangrijk.
Dagelijks lezen de kinderen boekjes uit de klassenbibliotheek.
Lezen leer je door te lezen! 10 minuten per dag is genoeg) maar wel regelmatig!

Daarnaast doen we veel aan muziek, drama, wereldverkenning, tekenen, handvaardigheid en Engels

Voor de kinderen

MOO

Een aantal kinderen werkt met "Bouw!" Inloggen kan via de link.

BOUW!