Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6!


De kinderen werken in groep 6 vaak met een Chromebook. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes omgaan hiermee.
Voor sommige opdrachten hebben de kinderen een koptelefoon nodig. Zij kunnen deze meenemen van het vorige jaar of een nieuwe van thuis meenemen. Uit voorgaande jaren is gebleken dat oortjes handig en fijn werken. 


Naast alle gebruikelijke vakken (o.a. taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde) leren de kinderen ook hoe ze moeten mailen. Dit gebeurt d.m.v. een mailquiz. Wanneer ze dit onder de knie hebben, gaan we mailen met het buitenland. We hebben een uitwisselingsproject met een school in Weelde (België). Na meerdere keren heen en weer mailen, ontmoeten we onze mailmaatjes in het echt. Het ene jaar steken wij de grens over naar België, het andere jaar komen zij bij ons op bezoek.


Waar we ook veel tijd aan besteden in groep 6, is het maken van een werkstuk. Stap voor stap leren de kinderen hoe ze in boeken en op internet informatie kunnen vinden, verwerken en uitwerken.


Een onmisbaar item in groep 6 is een agenda. De kinderen leren dit jaar namelijk, met behulp van de leerkracht, het huiswerk te plannen. Al het maak- en leerwerk komt in deze agenda.

Zo leren de kinderen zelf verantwoording te nemen.