Groep 7

In groep 7 krijgen de kinderen de kans om in een half jaar tijd te leren typen.
De begeleiding van de cursus wordt aangeboden vanuit school en van de kinderen wordt verwacht dat ze vier keer per week thuis een half uurtje oefenen.

We werken in de klas regelmatig op de chromebooks. Vooral de verwerking van de taal- en spellingslessen wordt op de chromebooks gedaan. Rekenen wordt op papier gedaan.

Lezen blijft ook in de bovenbouw belangrijk. Zo lezen de kinderen bijvoorbeeld elke week met een duomaatje in hetzelfde boek en mogen ze een presentatie van een boekverslag maken. Ook wordt er heel regelmatig voorgelezen door de leerkracht.

In groep 7 is het belangrijk om het nieuws van de dag te volgen. We kijken het jeugdjournaal en alle kinderen bereiden ook een keer een nieuwspraatje voor.
Tevens maken de kinderen dit jaar twee werkstukken over een onderwerp naar keuze.

Het landelijk fietsexamen vindt op onze school in groep 8 plaats, maar in groep 7 krijgen de kinderen voldoende tijd om zich daar alvast op voor te bereiden. Door middel van proefexamens leren ze wat ze het volgende jaar moeten kunnen.

We vinden het belangrijk dat kinderen goed leren samenwerken en dat doen we dan ook regelmatig. We zetten maatjes in om elkaar uitleg te geven wanneer dat nodig is.
Ook helpen onze kinderen soms bij lagere groepen.

En natuurlijk blijft er ook tijd over voor vakken als tekenen, handvaardigheid en drama.

Voor de kinderen

MOO

Español para el Colegio Bernadette