Coöperatief leren

Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen veel leren van elkaar. Door samen te werken wordt het resultaat beter en de sociale verbondenheid sterker. Wij gebruiken hiervoor coöperatief leren. Coöperatief leren is groepswerk waarbij de kinderen echt samen werken en leren. Met 'echt' bedoelen we dat de leerlingen als groepsleden met elkaar betrokken zijn en van elkaar afhankelijk zijn om een goed resultaat te behalen. Ze zijn een team dat voor een goed resultaat gaat. We gebruiken coöperatief leren naast individuele en klassikale werkvormen. 

Wat is coöperatief leren?

Coöperatief leren is samenwerken, maar dan op een speciale manier. We zorgen ervoor dat de volgende elementen altijd aanwezig zijn, zodat elk kind ook echt actief meedoet en niet achterover leunt.

 

  • Gelijke deelname: elk kind van het groepje neemt deel aan de opdracht. Alle kinderen leveren een waardevolle bijdrage, wat hun zelfbeeld positief beïnvloedt.
  • Individuele aanspreekbaarheid: Elk kind levert zijn bijdrage aan de opdracht, en is hier verantwoordelijk voor. Die bijdragen worden op een bepaalde manier ook zichtbaar gemaakt. Bijvoorbeeld door verschillende kleuren pennen te gebruiken, of door kinderen te bevragen op de verschillende bijdragen.
  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Om de opdracht succesvol te kunnen uitvoeren moet elk kind zijn of haar bijdrage leveren.  De leerlingen hebben elkaar nodig; samen bereik je meer dan alleen.
  • Simultane interactie: In de groep zijn veel kinderen tegelijkertijd zichtbaar actief.Veel leerlingen zijn tegelijkertijd aan de beurt.

Wanneer werken wij met coöperatief leren?

We gebruiken coöperatief leren bij de inoefening van de leerstof. Daardoor maken de kinderen zich de leerstof actief eigen. We gebruiken de werkvormen ook om de sfeer in de groep te verbeteren, omdat de leerlingen elkaar beter leren kennen.  Elke werkvorm heeft een naam en eigen regels.