Kinderraad

De kinderraad van de Bernadetteschool

Sinds september 2010 hebben we een kinderraad op onze school. Daarmee willen we het idee vorm geven dat kinderen mede verantwoordelijk zijn voor hun eigen schoolomgeving. Het zorgt voor meer betrokkenheid, maar bovenal hebben de leerlingen vaak hele goede ideeën! 

Wat is de kinderraad?
In de kinderraad zitten 6 kinderen uit de bovenbouw van de school. Uit elke klas één kind. Elk lid van de kinderraad heeft één of meer "adoptieklassen". Dit zijn de lagere groepen.  De kinderraad komt 6x per jaar bij elkaar om samen met  een leerkracht te vergaderen over zaken die met school te maken hebben.
In hun eigen en hun adoptieklas kunnen de kinderen van de kinderraad vragen of er nog interessante onderwerpen zijn. De kinderraad kan zich met heel veel dingen binnen school bezighouden. Bijvoorbeeld met de schoolregels, de indeling van het schoolplein en ga zo maar door. De kinderraad kan natuurlijk niet echt beslissen over zaken. De dingen die in de kinderraad worden besproken worden ook in de teamvergadering en indien wenselijk in de oudervereniging en medezeggenschapsraad besproken. Daar wordt er gekeken of het idee uitgevoerd kan worden. 

De kinderen van de kinderraad

Hier komt nog een stukje van de kinderen