Kinderraad

De kinderraad van de Bernadetteschool

Sinds september 2010 hebben we een kinderraad op onze school. Daarmee willen we het idee vorm geven dat kinderen mede verantwoordelijk zijn voor hun eigen schoolomgeving. Het zorgt voor meer betrokkenheid, maar bovenal hebben de leerlingen vaak hele goede ideeën! 

Wat is de kinderraad?
In de kinderraad zitten 6 kinderen uit de bovenbouw van de school. Uit elke klas één kind. Elk lid van de kinderraad heeft één of meer "adoptieklassen". Dit zijn de lagere groepen.  De kinderraad komt 6x per jaar bij elkaar om samen met  een leerkracht te vergaderen over zaken die met school te maken hebben.
In hun eigen en hun adoptieklas kunnen de kinderen van de kinderraad vragen of er nog interessante onderwerpen zijn. De kinderraad kan zich met heel veel dingen binnen school bezighouden. Bijvoorbeeld met de schoolregels, de indeling van het schoolplein en ga zo maar door. De kinderraad kan natuurlijk niet echt beslissen over zaken. De dingen die in de kinderraad worden besproken worden ook in de teamvergadering en indien wenselijk in de oudervereniging en medezeggenschapsraad besproken. Daar wordt er gekeken of het idee uitgevoerd kan worden. 

De kinderen van de kinderraad

Hoi wij zijn Jan-Pieter, Misha, Jamie, Kate, Lev en Roemer. Wij zitten in de kinderraad dit schooljaar. Wij bedenken plannen voor de school om het leuker en gezelliger te maken. We gaan ook klassen langs om te vragen of zij nog wat leuks weten. Bijvoorbeeld nieuwe boeken voor onze school. Wij vinden het belangrijk dat iedereen het fijn heeft op school en daarom zitten wij in de kinderraad. Wij komen wel eens bij elkaar om onze plannen te bespreken. Wij helpen ook met meedenken voor de goede doelen voor de Bernadetterun.