Cito Leerling in beeld 

Leerling in beeld
Met ingang van het schooljaar 2023-2024 werkt de Bernadetteschool met het leerlingvolgsysteem 'Leerling in beeld'. Leerling in beeld is onderdeel van het meest bekende volgsysteem, namelijk CITO. De focus ligt op de brede ontwikkeling en de groei van iedere leerling. Toetsen laten zien waarin uw kind al goed is of waarin het zich nog kan ontwikkelen. 

Er is aandacht voor:
- de cognitieve ontwikkeling (lezen, spelling, woordenschat, rekenen-wiskunde)
- de werk- en leerhouding
- sociaal-emotionele ontwikkeling en de executieve functies

Bij leerling in beeld horen uiteenlopende toetsen, die de leerkracht goed inzicht geeft in de groei van uw kind(eren). Zo weet de leerkracht precies waarvoor uw kind(eren) misschien wat extra hulp of juist meer uitdaging nodig heeft. De leerkracht kan met behulp van de resultaten gericht uw kind(eren) verder op weg helpen in zijn/haar ontwikkeling. 

 1F - eind basisschool, 2F - eind vmbo, 3F - eind havo, 3F - eind vwo