Evidence based en evidence informed

Op de Bernadetteschool werken wij aan onderwijsverbeteringen op basis van kennis uit onderzoek en kennis uit de praktijk. Wij combineren wetenschappelijke kennis met praktijkkennis om tot een goed besluit te komen.

Deze manier van denken en werken pasten we o.a. toe tijdens het zoeken naar een nieuwe rekenmethode. 

Tijdens de onderzoeksfase kwam het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) op ons pad. Het team heeft zich toen verdiept in deze manier van onderwijzen door meerdere studiedagen hieraan te besteden. Zo hebben wij een expert gevraagd om ons te informeren en ons te begeleiden in dit proces. Hierna hebben we onszelf gefilmd tijdens EDI-lessen en dit besproken in intervisiegroepen en met onze beeldcoach. Nu houden we deze manier van instructie levend in vergaderingen, maar ook door dit te bespreken in een werkgroep die de verantwoording voor de invoering hiervan heeft.

Door wetenschappelijke kennis met praktijkkennis te combineren, zien we de resultaten van onze leerlingen stijgen, wat weer goed is voor hun zelfvertrouwen.