Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. In de link vindt u een beknopt beeld van de ondersteuning die de Bernadetteschool kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.

In de link vindt u de meest recente versie.