Engels

Engels vanaf groep 1

In bijna alle Europese landen is Engels op de basisschool ingevoerd. 
Wij geven Engels vanaf groep 1 omdat:

- jonge kinderen het vermogen hebben om spelenderwijs talen te leren. Uit wetenschappelijk onderzoek en vele praktijkervaringen blijkt telkens weer dat het vermogen om ’spontaan’ taal te leren juist bij jonge kinderen uitzonderlijk goed ontwikkeld is. Of het nu gaat om woordjes, het gebruik van onderliggende taalregels of uitspraak: jonge kinderen maken zich letterlijk spelenderwijs de talen eigen die ze om zich heen horen. 

- door het leren van een vreemde taal het talige gedeelte van de hersenen geprikkeld wordt. Hierdoor ontstaat er ook een gunstige invloed op het leren van de Nederlandse taal.

- Engels dé communicatietaal van Europa is en natuurlijk reageert het onderwijs daarop. 

In Nederland is Engels sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs vanaf groep 7. Sinds augustus 2011 krijgen al onze kinderen, dus van groep 1 t/m 8 Engelse les. 

De groepen 1 t/m 4 werken met iPockets en de kinderen van groep 5 t/m 8 met Join In.