Typen in groep 7

Typen op de Bernadetteschool

De leerlingen van groep 7 leren op onze school al sinds 2005 typen onder schooltijd. We hebben dus al ruime ervaring met het typeonderwijs. De kinderen leren blindtypen met tien vingers. We werken met de methode "Typeworld". Typeworld is volledig doorontwikkeld en beproefd in de praktijk.

Waarom leren onze leerlingen (blind) typen?

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen (blind) kunnen typen wanneer zij de basisschool verlaten. Typen is een belangrijke vaardigheid waarvan onze leerlingen op de middelbare school en later in hun werkende leven veel profijt zullen hebben.

Cursus in gamevorm
TypeWorld Kids is een online typecursus. Het is een wereld met eilanden, waarop dorpen met typeoefeningen staan. Iedereen heeft een eigen eiland dat steeds mooier en voller wordt door het spelen van typegames binnen het programma. Motivatie is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. 

Werkwijze
De hele cursus is opgedeeld in 20 blokken (de eilanden), die ieder afzonderlijk worden afgesloten met een test. Het niveau van de tests loopt geleidelijk op naar het einddoel: het  behalen van je typediploma. Iedere test moet voldoende worden afgesloten om verder te  kunnen naar een volgend eiland. Het programma werkt toe naar een eindresultaat van minimaal 100 aanslagen per minuut, waarbij een nauwkeurigheid van 98% moet worden gehaald. De kinderen krijgen bij het behalen van dit doel een certificaat tijdens een feestelijke uitreiking op school.  

Werkwijze op school
De kinderen typen 1 x per week op school. In deze typeles wordt ook de instructie gegeven en maken de kinderen de test. De andere dagen oefenen de kinderen thuis. Voor het bereiken van een goede typevaardigheid is het van belang dat het kind 4x per week een half uur aan de oefeningen werkt. De leerkracht houdt de vorderingen in de gaten. Ouders kunnen ook zelf de vorderingen van hun kind volgen. De kinderen typen elke week een eiland uit, soms is er ook een parkeerweek. Het is niet de bedoeling dat ze sneller werken. Daardoor worden de resultaten op de lange termijn minder. 

Eisen aan de computer thuis 
Om TypeWorld te kunnen gebruiken is een computer met internettoegang nodig. Op school werken we met een chromebook en een los toetsenbord. Het is de bedoeling dat kinderen thuis ook op een los toetsenbord leren typen. Het is tijdens het typen niet de bedoeling dat leerlingen naar hun vingers kijken. Bij blind typen moet er op gevoel getypt worden. Daarom werkt uw kind op school met de spiekstopper. Wilt u er op letten dat uw kind deze ook thuis gebruikt? 

Dyslexie
TypeWorld Kids is ook geschikt voor kinderen met dyslexie. In het programma wordt er op de volgende manieren rekening mee gehouden:
- De letters kunnen uitgesproken worden.
- De letter die getypt moet worden heeft een andere kleur en is onderstreept.
- Er is gekozen voor een lettertype dat voor dyslectische kinderen duidelijk is.