Levelwerk

Levelwerk

Met Levelwerk hebben we naast de lessen Spaans in groep 7 en 8 een passend leerstofaanbod voor intelligente en meer begaafde kinderen. Levelwerk is bedoeld om begaafde kinderen meer uitdaging te bieden. Tegelijkertijd ervaren ze dat leren niet vanzelf gaat. Bij leren hoort ook fouten maken, opnieuw proberen en doorzetten. Ook dat hebben kinderen voor hun verdere ontwikkeling nodig. Om deze reden is Levelwerk zó moeilijk dat kinderen zich echt moeten inspannen.

De kinderen die met Levelwerk gaan starten, worden in overleg (leerkracht en IB-er) geselecteerd en de betreffende kinderen en hun ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Per periode wordt bekeken of de leerlingen hier nog aan voldoen. Zo moeten Cito-  en methodetoetsen zeer goed gemaakt worden. De hoge toetsresultaten moeten de leerlingen blijven halen om met Levelwerk door te mogen gaan. We stellen ook duidelijke eisen aan het kind met betrekking tot de zelfstandigheid, motivatie, werkhouding en verzorging van het school- en het Levelwerk. Het is dus niet vanzelfsprekend dat leerlingen het gehele jaar Levelwerk doen.