Waar zijn we trots op

Onze uitgangspunten

Motto Bernadetteschool:
Ik kan het wel, ik moet het alleen nog even leren!

Wat streven we na? 

Actief betrokken lerende kinderen, die sociaalvaardig zijn en het naar hun zin hebben op school. Kinderen die verantwoordelijkheid nemen, goed kunnen samenwerken en reflecteren.

Daarbij gaan we uit van de uniciteit van ieder kind: het mag zichzelf zijn, zijn talenten leren ontdekken en leren hoe het die kan inzetten t.b.v. zijn eigen ontwikkeling, in relatie met anderen om hem heen.

We creëren daartoe samen met kinderen een rustige werksfeer, waarin ze zich veilig genoeg voelen om zich te ontwikkelen.

Wilt u meer lezen over onze uitgangspunten? U vindt ze in ons schoolplan.

Even binnenkijken

Via onderstaande link kunt u een kijkje nemen in onze school.

Even binnenkijken......

Schoolregels

Natuurlijk zijn er op onze school regels en afspraken. Deze nemen een belangrijke plaats in. Als we ze met z'n allen naleven, kunnen we prettig samen leven en werken. De regels hebben vooral te maken met de wijze waarop we met elkaar omgaan.

Op de Bernadetteschool hebben we met alle kinderen vijf basisregels afgesproken. Ze gelden voor iedereen: voor de leerkrachten, voor de ouders en voor de kinderen. Dit zijn onze regels:
1. We vinden iedereen even belangrijk.
2. We zijn aardig voor elkaar.
3. We helpen elkaar.
4. We zijn respectvol en beleefd.
5. We spelen en werken volgens de afgesproken regels.

Een veilige school

Op de Bernadetteschool vinden we het van groot belang dat de kinderen zich op school thuis voelen. We streven naar een prettige, ontspannen en open sfeer waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich goed voelen. We willen dat alle kinderen zich fijn voelen ongeacht capaciteiten, vaardigheden en achtergrond. Een dergelijke werksfeer, ook wel pedagogisch klimaat genoemd, vormt de basisvoorwaarde voor het bereiken van goede onderwijsleerresultaten en een positieve sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Belangrijk element van het pedagogisch klimaat is voor ons het creëren van een gevoel van veiligheid en geborgenheid. We werken dagelijks preventief aan het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat door samen met de kinderen te praten over wenselijk en niet wenselijk gedrag. We gebruiken de methode 'De Vreedzame School' als leidraad door de school heen voor het ontwikkelen van sociale competenties.

Maar zoals op elke school kan pesten, ook digitaal pesten, bij ons op school ook voorkomen. Daar sluiten we onze ogen niet voor en we pakken dit serieus aan. We maken gebruik van een pestprotocol  als één van de bouwstenen van het pedagogisch klimaat. De opzet is  preventief van aard. Daarnaast wordt pestproblematiek volgens een helder omschreven aanpak bestreden.